ORIENTAČNÍ CENÍK SLUŽEB

     
Ceny se stanovují individuálně od velikosti Vaší společnosti, počtu zaměstnanců, dokladů, typu využívaných služeb a náročnosti zpracování.

Cena za vedení účetnictví nebo daňové evidence je obvykle tvořena paušální měsíční sazbou. Paušální sazba za vedení účetnictví zahrnuje rovněž zpracování přiznání k DPH včetně evidence pro účely daně a souvisejících výkazů (souhrnné hlášení, přenesení daňové povinnosti) a přípravu,
popř. účast na kontrolách daňové povinnosti ze strany finančních úřadů.


Přiznání k DPH a kontrolní hlášení k DPH je účtováno samostatně. 
Zpracování hlášení k INTRASTATu je účtováno samostatně.
Roční účetní závěrka je účtována samostatně.


Při stanovení ceny za zpracování mzdové agendy vycházíme z počtu pracovníků, pro které jsou mzdy zpracovávány.


Fakturujeme až po odevzdání práce a zpravidla nevyžadujeme žádné zálohy.


Součástí účetních služeb je i daňové přiznání k silniční dani, hlášení Intrastat, vyúčtování za zaměstnance ze závislé činnosti i ke srážkové dani,
hlášení pro Český statistický úřad a vyplňování výkazů pro úvěrová oddělení bank nebo leasingové společnosti,
konzultace a poradenství dle potřeb klienta.

SLUŽBA

CENA

Fyzická osoba – podnikatel

Individuálně

Právnická osoba

Individuálně

Zpracování mezd

Individuálně

Zpracování mezd – DPP

Individuálně

Zpracování hlášení Intrastat

Individuálně

Zpracování kontrolního hlášení

Individuálně

Přiznání k dani z příjmů FO

Individuálně

Přiznání k dani z příjmů PO

Individuálně

Ostatní daňová přiznání

Individuálně